hr Ovaj korisnik govori hrvatski kao maternji jezik.